Polski Himalaizm Zimowy - Nanga Parbat – lato 2010

wystawa_zdjecia >>

Program sportowy "Polski Himalaizm Zimowy 2010 – 2015" jest adresowany do przedstawicieli młodego pokolenia alpinistów i jednym z jego celów jest zapełnienie luki pokoleniowej w tej dyscyplinie i w himalaizmie w ogóle. W ramach programu organizowane są nie tylko wyprawy zimowe, ale i letnie o charakterze przygotowawczym.

Zdjęcie wykonano podczas letniej wyprawy na Nanga Parbat (8125 m) w 2010 roku po zdobyciu wierzchołka na wysokości 7000 metrów na tzw. płaskowyżu Bazin w czasie powrotu do bazy wyprawy. Szczyt zdobyli najpierw Artur Hajzer i Robert Szymczak, a potem w samotnym ataku Marcin Kaczkan. Niedaleko od wierzchołka wycofali się Aleksandra Dzik i Jarosław Gawrysiak. W wyprawie uczestniczyło 12 osób. Wejścia dokonano drogą Kinshofera od strony doliny Diamir.

Nanga Parbat leży w Himalajach Zachodnich na terenie Pakistanu i jest jednym z trzech (stan na 2012 rok) niezdobytych zimą ośmiotysięczników. Jednym z celów tej letniej wyprawy było zapoznanie się z topografią, trudnościami i specyfiką tej góry przed planowanym na lata następne atakiem zimowym na ten szczyt.

Fot. Artur Hajzer

Polski Himalaizm Zimowy 2010 - 2015